Overlijdensrisicoverzekering

Op deze website leest u meer informatie over de overlijdensrisicoverzekering.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering. Heeft u een overlijdensrisicoverzekering? Dan krijgen uw nabestaanden geld als u overlijdt. Dit geld kunnen zij voor verschillende doelen gebruiken. Bijvoorbeeld:

Een overlijdensrisicoverzekering biedt zekerheid voor de nabestaanden. Valt de kostwinner van een gezin weg? Dan hebben de nabestaanden in elk geval geld om bepaalde kosten te betalen.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Elke verzekeringsmaatschappij rekent een andere premie. Wat een overlijdensrisicoverzekering kost per maand ligt aan een paar factoren:

Vergelijk zelf verschillende verzekeringsmaatschappijen. Zo ziet u wat een overlijdensrisicoverzekering kost. Dit kan op vergelijkingswebsites, maar ook op de websites van de verzekeringsmaatschappijen.

Welke vormen van een overlijdensrisicoverzekering zijn er?

Er zijn verschillende vormen van de overlijdensrisicoverzekering.

  1. Gelijkblijvend: het bedrag dat uw nabestaanden krijgen blijft tijdens de verzekering gelijk. Stel, u verzekert uzelf voor € 150.000 voor de periode van 30 jaar. Dan maakt het voor het geldbedrag niet uit of u na 1 dag overlijdt of na 29 jaar. De verzekeringsmaatschappij keert altijd € 150.000 uit.
  2. Evenredig dalend: het bedrag dat uw nabestaanden krijgen daalt ieder jaar met een gelijk bedrag. Zo krijgen de nabestaanden aan het eind van de verzekering geen geld meer uitgekeerd.
  3. Annuïtair dalend: het bedrag dat uw nabestaanden krijgen daalt ieder jaar. Maar niet met een gelijk bedrag. Dit gaat met een bepaalde formule.

Wilt u meer informatie over de verschillende vormen van een overlijdensrisicoverzekering? Neemt u dan contact op met een financieel adviseur.

Wat is het verschil met een uitvaartverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is tijdelijk. Dit betekent dat u een bepaalde periode verzekerd bent. Bijvoorbeeld 20 jaar. U betaalt dan 20 jaar premie en daarmee bent u 20 jaar verzekerd. Als u overlijdt in die 20 jaar, dan keert de verzekeringsmaatschappij uit. Overlijdt u na die 20 jaar, dan keert de verzekeringsmaatschappij niets meer uit. Met een uitvaartverzekering bent u verzekerd tot uw dood. U betaalt bij een uitvaartverzekering ook een bepaalde periode premie. Bijvoorbeeld 20 jaar. De verzekeringsmaatschappij keert altijd geld uit als u overlijdt. Dus ook na de 20 jaar waarin u premie betaalde. Met een uitvaartverzekering betalen uw nabestaanden de kosten van de uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om andere kosten te betalen als de kostwinner overlijdt.

Overlijdensrisicoverzekering.nu is eigendom van Hooghenraed Levensverzekeringen N.V.